Varainhankinnan verotus - Online varainhankinta

Ostoskori

0

Varainhankinnan verotus

Varainhankinnan verotus

Varainhankinnan vero-ohje

Online-varainhankinnan kautta toimiminen lähtökohtaisesti yhdistykselle, seuralle ja koululuokalle verovapaata, kunhan avustuksen määrä ei ylitä 10000€. 

1. Onko peruskoulun luokkatoimikuntien pienimuotoisesta yhteisestä varainhankinnasta suoritettava veroa?

Verohallinnon syventävistä tiedoista löytyvä Luokkatoimikuntien varainhankinnan verotus ja on tähänastisista ohjeistuksista paras ohje.

Sen mukaan luokkatoimikunnan pienimuotoisen varainhankinnan on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun:

 1. Varoja kerätään koulun tai sen oppilasryhmän yhdessä toteutettavaan leirikoulua, luokkaretkeä tai muuta vastaavaa koulun opetukseen liittyvää toimintaa varten;
 2. Varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko oppilasryhmän hyväksi;
 3. Keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista.

Luokkatoimikuntien harjoittama pienimuotoisen varainhankinta jää verotuskäytännön perusteella tuloverotuksen ulkopuolelle, jos edellä luetellut edellytykset täyttyvät. Varainhankinnasta saatua tuloa ei siten veroteta oppilaiden tai heidän vanhempiensa tulona.

Luokkatoimikunnan harjoittaman pienimuotoisen varainhankinnan liikevaihto jää yleensä arvonlisäverollisen toiminnan 10.000 euron rajan alle. Varainhankinnasta ei tällöin tarvitse suorittaa arvonlisäveroa.

2. Yleishyödylliset, rekisteröidyt seurat (joukkueet) ja yhdistykset

Yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat usein varainhankintanaan tavanomaisten kulutustavaroiden myyntiä. Hyödykemyynnin veronalaisuus arvioidaan kokonaisarviointina elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien perusteella, eikä sitä voida ratkaista euromääräisillä rajoilla. 

Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu hyödykemyynti voi olla sen verovapaata varainhankintaa. Tällöin tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus.

Toiminta on satunnaista eikä sitä harjoiteta suunnitelmallisesti.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on rajattu vähäinen toiminta. 

Yleishyödyllinen yhteisö ei ole verovelvollinen, jos tilikauden elinkeinotoimintojen liikevaihto on enintään 10 000 euroa tilikaudessa. 

Tilikaudella tarkoitetaan vähäisen toiminnan rajaa laskettaessa 12 kuukautta.

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos

 1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä
 2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
 3. se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Kaikkien tuloverolain 22 §:ssä lueteltujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä.

Tuloverosta vapaana varainhankintana voidaan toisin sanoen pitää toimintaa, jossa seuraavat ehdot toteutuvat:

 1. ostaja tietää tietää tukevansa ostoksellaan yhdistyksen toimintaa
 2. tuotteesta maksetaan ”ylihintaa”, jotta yhdistykselle jää siitä tuotto-osuus
 3. myynti tapahtuu yhdistyksen jäsenten, ei kenenkään tehtävään palkatun henkilön toimesta
 4. tuotemyynti suuntautuu rajatulle asiakaskunnalle yhdistyksen jäsenten lähipiirissä
 5. myynti on satunnaista ja kampanjaluonteista, eikä seuralla ole olemassa omaa vakituista myyntipistettä
 6. seuran facebook ja nettisivuilla tms. mainostaminen on kielletty. Sallittua on seuran sähköposti jakelulistojen käyttäminen, ilmoittaminen jäsenten omilla sivuilla (esim. facebook-seinä) sekä sosiaalisen median kontaktien käyttäminen varainhankinnassa

Näin ollen yhdistysten varainhankinta voi pitää sisällään laajan valikoiman erilaisia varainkeruun tapoja, kunhan ne täyttävät yllä mainitut kriteerit. 

Online-varainhankinnan kautta toimiminen on siis yhdistykselle, seuralle ja koululuokalle verovapaata, kunhan avustuksen määrä ei ylitä 10000€. 

Aloita helppo varainhankinta!

Rekisteröityminen käy nopeasti, jonka jälkeen avaamme teille oman verkkokaupan.

Tue tiimiä!

Valitse tiimi, jota haluat tukea ja tee ostoksia – joka ostosta menee komissio suoraan tiimille.