Online-varainhankinta: pienkeräys - Online varainhankinta

Ostoskori

0

Online-varainhankinta: pienkeräys

Toimi näin

Parhaiten teet pienkeräysilmoituksen poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta. Voit myös asioida poliisilaitoksella.

Pienkeräysilmoituksessa on mainittava seuraavat asiat:

  • pienkeräyksen järjestäjä, järjestäjän tunnistetiedot (Y-tunnus tai yksityishenkilöiltä henkilötunnus) ja yhteystiedot.
  • pienkeräyksen järjestäjän hallitukseen tai muuhun johtoon kuuluvat päätösvaltaa käyttävät henkilöt
  • arvioitu keräystuotto, joka voi olla enintään 10 000 euroa
  • Mahdollisimman tarkoin yksilöity ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus.
  • Keräyskulut: 5% (visma-pay maksutapahtumakulut).
  • keräyksen järjestämisaika, joka voi olla enintään kolme (3) kuukautta
  • pienkeräyksessä käytettävä pankkitilit ja tilin käyttöoikeuksia koskevat tiedot.
    • Varikkotukku Oy (3119201-7) – Osuuspankki: FI5356800020512493

Poliisilaitos ilmoittaa järjestäjälle pienkeräysilmoituksen hyväksymisestä ja toimittaa samalla pienkeräysnumeron.

Keräys julkaistaan online-varainhankinta alustalla seuran/yhdistyksen kaupassa. Luotettavan maksupalvelun tarjoaa Varikkotukku Oy / Visma-pay.